Sản phẩm thức ăn gia súc

Kiến thức chăn nuôi gia súc

Kỹ thuật chăn nuôi dê cỏ, dê lai

Kỹ thuật chăn nuôi dê cỏ, dê lai

Dê thuộc loại nhai lại, tạp ăn. Dê dễ nuôi, sinh sản nhanh, chống đỡ bệnh tật tốt, đầu tư vốn ban đầu ít, hiệu...

Kỹ thuật nuôi heo rừng Thái

Kỹ thuật nuôi heo rừng Thái

Làm chuồng Vây lưới B40 thành các ô nuôi có chân móng kiên cố, xây tường bao cách mặt đất khoảng 50cm để heo rừng...

Chăm sóc và nuôi dưỡng bê cái hướng sữa giai đoạn bú sữa

Chăm sóc và nuôi dưỡng bê cái hướng sữa giai đoạn bú sữa

1. Chăm sóc và nuôi dưỡng trong thời gian bú sữa đầu (từ khi sinh đến 7 ngày tuổi) Ngay sau khi bê được sinh...

Để gia súc ăn lá sắn không bị say

Để gia súc ăn lá sắn không bị say

Trâu, bò ngoài ăn cỏ, rơm, rạ... còn thích ăn lá sắn vì có chứa hàm lượng prôtêin khá cao (18 - 20%). Tuy nhiên,...

Tổ chức công việc cho trại heo

Tổ chức công việc cho trại heo

Việc quản lý đàn trong chăn nuôi heo là vấn đề cần chú ý cho tất cả các trang trại chăn nuôi. Quản lý như...

Xây dựng chuồng trại cho chăn nuôi lợn

Xây dựng chuồng trại cho chăn nuôi lợn

Để đảm bảo đàn nái sản xuất tốt trong điều kiện nhiệt đới Việt Nam chúng ta cần phải chú ý cải thiện môi trường...